[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อาคารเรียน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘... 1 / พ.ย. / 2558
[ เข้าชม/Comment 46/0 ]
รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปี ๒๕๕๘... 7 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 157/0 ]
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา... 30 / ก.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 136/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การแข่งขันกรีฑาศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๔

     ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๔ จัดการแข่งขันกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 24 / พ.ย. / 2558
[ เข้าชม/Comment 13/0 ]

ศิษย์เก่า ร่วมพัฒนาการศึกษา

     ศิษย์เก่า ร่วมพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1 / พ.ย. / 2558
[ เข้าชม/Comment 31/0 ]

ศิษย์เก่ามอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

     ศิษย์เก่ามอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 18 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 90/0 ]

ผ้าป่าการศึกษา "สำนึกรักบ้านเกิด" ๒๕๕๘

     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดทำผ้าป่าการศึกษา "สำนึกรักบ้านเกิด" ๒๕๕๘ 16 / เม.ย. / 2558
[ เข้าชม/Comment 218/0 ]

ร่วมบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ปี ๒๕๕๘

     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี เข้าร่วมบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ปี ๒๕๕๘ 29 / มี.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 208/0 ]

การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแแบบโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จาก สพป.สกลนคร เขต ๒ 26 / มี.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 147/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับโครงสร้างหลักสูตร ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับโครงสร้างหลักสูตร ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"... 29 / ต.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 53/0 ]
โครงการพัฒนาจิตส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา ปี ๒๕๕๘
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
     โรงเรียนในตำบลพอกน้อย จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา ปี ๒๕๕๘... 23 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 233/0 ]
โครงการฝึกอบรมทักษะ เทคนิคกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๘
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
     โรงเรียนในตำบลพอกน้อยร่วมกับเทศบาลตำบลพอกน้อย โครงการฝึกอบรมทักษะ เทคนิคกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๘... 16 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 144/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
ข่าวการศึกษา Update
กระดานแสดงความคิดเห็น..
ให้นักเรียนกรอกGmailส่ง  (อ่าน 84/ ตอบ ) วันที่ :2 ต.ค. 2558 : 08:32
   [ ตั้งกระทู้ใหม่ ]    [ อ่านทั้งหมด... ]
นายมีชัย กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 Link ที่น่าสนใจ
 • ครูไทยดอทอินโฟ
 • คลังข้อสอบออนไลน์
 • คลังข้อสอบออนไลน์ประถม
 • ศูนย์สอบออนไลน์
 • คลังข้อสอบ true
 • คลังข้อสอบครูเอื้อง
 • I Love Library
 • เด็กเก่งดอทคอม
 • นิทานพื้นบ้านไทย
 • หลักสูตรธรรมศึกษาตรีโทเอก
 • การศึกษาดอทคอม
 • วิชาการดอทคอม
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • คลังข้อสอบ O-Net
 • สื่อการเรียนการสอน Intranet
 • ครูบ้านนอกดอทคอม
 • สพป.สกลนคร เขต 2
 • สกลนครไกด์.คอม
 • โทรทัศน์ครู
 • Google.com
 • คำพื้นฐาน ป.๑
 • คำพื้นฐาน ป.๒
 • คำพื้นฐาน ป.๓
 • คำพื้นฐาน ป.๔
 • คำพื้นฐาน ป.๕
 • คำพื้นฐาน ป.๖
 • แบบทดสอบ ป.6
 • ส่ง Gmail นักเรียน
 • วีดีทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
 • ทรูปลูกปัญญา
 • งานทะเบียนและวัดผล
 • Lab School Media
 • เว็บไซด์โรงเรียน(Host สพฐ.)
 • กรอกข้อมูล GMail ส่งที่นี่
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการนักเรียน
  เด็กปฐมวัยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสกลนคร
  หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
       โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำเด็กปฐมวัยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสกลนคร... 24 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 13/0 ]
  การแข่งขันกีฬายุวชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๘
  หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
       โรงเรียนในตำบลพอกน้อย จัดการแข่งขันกีฬายุวชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๘... 21 / พ.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 19/0 ]
  วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
  หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
       โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา บูรณาการวันภาษาไทย สุนทรภู่คู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘... 12 / ส.ค. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 179/0 ]
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานบริหารบุคคล
  การอบรมขยายผล DLIT
  หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล
       โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดอบรมขยายผล DLIT แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา... 29 / ต.ค. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 32/0 ]
  งานแสดงมุทิตาจิตเกษียนณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘
  หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล
       งานแสดงมุทิตาจิตเกษียนณอายุราชการ...คุณครูสมปอง บุญศรี... 3 / ต.ค. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 45/0 ]
  โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ
  หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล
       ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ... 21 / ก.ย. / 2558
  [ เข้าชม/Comment 61/0 ]
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  จำนวนผู้เข้าชม
  Web Counters
  Web Counter
  © Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
  238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
  เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
  inwbong