[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อาคารเรียน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘... 1 / พ.ย. / 2558
[ เข้าชม/Comment 53/0 ]
รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปี ๒๕๕๘... 7 / ส.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 162/0 ]
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา... 30 / ก.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 141/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๑

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
ดำเนินโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๑
ของชมรมพุทธศาสตร์สากลแห่งประเทศไทย

สนามสอบรอบแรก  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สอบในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕
                ๑.ระดับอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
                  นักเรียนที่เข้าสอบ  จำนวน  ๒๔๔  คน
                ๒.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔        
                  นักเรียนที่เข้าสอบ  จำนวน  ๑๐๑  คน
                    ๓.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ 
                  นักเรียนที่เข้าสอบ   จำนวน  ๑๑๗  คน
                               รวมทั้งสิ้น   จำนวน  ๔๖๒  คน


สนามสอบรอบที่ ๒  ศูนย์สอบอำเภอพรรณานิคม ที่โรงเรียนบ้านบัวสระพังวิทยา 
               ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
               ณ สอบในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นักเรียนที่เป็นตัวแทน
               สอบของโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
               ๑.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ จำนวน ๑๒ คน
               ๒.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๑๕ คน
                           รวมทั้งสิ้น     จำนวน ๒๗ คน

ผลการแข่งขันศูนย์อำเภอพรรณานิคม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีเด็กหญิงจิดาภา  ยะตะโคตร
ระดับโรงเรียน  ชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด   ได้ลำดับที่ ๖
ระดับประเทศ   ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา  ๔๐๐  บาทเด็กหญิงปวันรัตน์  สุริยะแสง
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๒ 
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๗
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา ๔๐๐ บาทเด็กหญิงต้นหญ้า  เหลาแตว
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๓
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๔
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาทเด็กหญิงมนัสนันท์ โคตะบิน
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๓
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๔
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาทเด็กหญิงปานตะวัน  ไชยศรี
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๓
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๙
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท


ผลการแข่งขันศูนย์อำเภอพรรณานิคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
เด็กชายธนวัฒน์  อินทรีย์
ระดับโรงเรียน   ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๖
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๑ ทุนการศึกษา ๔๐๐ บาทเด็กชายพงศ์ปภัส สัพโส
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๒
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๘
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๑ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาทเด็กหญิงอภิญญา  อินพรมมา
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๒
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๘
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๑ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท


คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล

เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน

เข้าชม : 1024


ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับโครงสร้างหลักสูตร ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 29 / ต.ค. / 2558
      โครงการพัฒนาจิตส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา ปี ๒๕๕๘ 23 / ส.ค. / 2558
      โครงการฝึกอบรมทักษะ เทคนิคกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๘ 16 / ส.ค. / 2558
      ผลงานวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 5 / ส.ค. / 2558
      เปิดค่ายวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 3 / มี.ค. / 2558


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong