[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อาคารเรียน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
การจัดงานบุญประทายข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๙
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดงานบุญประทายข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๙... 10 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 502/0 ]
รับมอบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอนุบาล
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับมอบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอนุบาล... 11 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 512/0 ]
รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘... 1 / พ.ย. / 2558
[ เข้าชม/Comment 598/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๑

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
ดำเนินโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๑
ของชมรมพุทธศาสตร์สากลแห่งประเทศไทย

สนามสอบรอบแรก  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สอบในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕
                ๑.ระดับอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
                  นักเรียนที่เข้าสอบ  จำนวน  ๒๔๔  คน
                ๒.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔        
                  นักเรียนที่เข้าสอบ  จำนวน  ๑๐๑  คน
                    ๓.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ 
                  นักเรียนที่เข้าสอบ   จำนวน  ๑๑๗  คน
                               รวมทั้งสิ้น   จำนวน  ๔๖๒  คน


สนามสอบรอบที่ ๒  ศูนย์สอบอำเภอพรรณานิคม ที่โรงเรียนบ้านบัวสระพังวิทยา 
               ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
               ณ สอบในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นักเรียนที่เป็นตัวแทน
               สอบของโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
               ๑.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ จำนวน ๑๒ คน
               ๒.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๑๕ คน
                           รวมทั้งสิ้น     จำนวน ๒๗ คน

ผลการแข่งขันศูนย์อำเภอพรรณานิคม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีเด็กหญิงจิดาภา  ยะตะโคตร
ระดับโรงเรียน  ชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด   ได้ลำดับที่ ๖
ระดับประเทศ   ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา  ๔๐๐  บาทเด็กหญิงปวันรัตน์  สุริยะแสง
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๒ 
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๗
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา ๔๐๐ บาทเด็กหญิงต้นหญ้า  เหลาแตว
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๓
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๔
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาทเด็กหญิงมนัสนันท์ โคตะบิน
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๓
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๔
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาทเด็กหญิงปานตะวัน  ไชยศรี
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๓
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๙
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท


ผลการแข่งขันศูนย์อำเภอพรรณานิคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
เด็กชายธนวัฒน์  อินทรีย์
ระดับโรงเรียน   ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๖
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๑ ทุนการศึกษา ๔๐๐ บาทเด็กชายพงศ์ปภัส สัพโส
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๒
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๘
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๑ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาทเด็กหญิงอภิญญา  อินพรมมา
ระดับโรงเรียน ได้ลำดับที่ ๒
ระดับจังหวัด ได้ลำดับที่ ๑๘
ระดับประเทศ ชมเชยที่ ๑ ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท


คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล

เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน

เข้าชม : 1444


ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 29 / ก.พ. / 2559
      ค่่ายวิชาการแบบบูรณาการ ชั้น ป.๑-๒-๓ 28 / ก.พ. / 2559
      ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖ 25 / ก.พ. / 2559
      กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ปฐมวัย 25 / ธ.ค. / 2558
      การจัดการศึกษาธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 5 / ธ.ค. / 2558


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong